Dziś, 13 września uroczyście rozpoczęto funkcjonowanie nowego przedszkola w Marcinowicach.


Przedszkole to parterowy budynek, w którym znajdują się:

– 3 sale do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, spożywania posiłków
i wypoczynku,
– 1 sala wielofunkcyjna przeznaczona do zabaw, ćwiczeń ruchowych, spotkań z rodzicami,
– część szatniowo-sanitarna oraz administracyjna i techniczna.
 
Przedszkole wyposażone jest w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, węzeł żywieniowy w systemie „catering”. Budynek przedszkola jest monitorowany i chroniony przez specjalistyczną firmę. Przy budynku przedszkola znajduje się plac zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów
i rowerów. Publiczne Przedszkole w Marcinowicach dysponuje 75 miejscami – dla 3 grup po 25 dzieci.
Projekt na budowę przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw powstaje dzięki dofinansowaniu z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 3 772 978,18 zł.