Dziś rozpoczęły się matury. Do egzaminów przystąpi w Polsce blisko 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z czego 917 osób w naszym powiecie.


Maraton rusza, kiedy poszczególne egzaminy?

Tegoroczne matury, mimo protestu pracowników oświaty, odbędą się bez zakłóceń. Maraton testowania rozpoczyna się tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego... a przed nim dywagacji, czy ponownie będzie na nim "Lalka" Bolesława Prusa. 

W tym toku wszyscy maturzyści muszą podejść do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym by zaliczyć egzamin. Maturzystów czeka również część ustna - z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowo każdy absolwent musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Ponad połowa zdających zdecydowała się zdawać rozszerzony język angielski, a około jedna czwarta wybrała rozszerzoną geografię. Co piąty zdecydował się na zdawanie rozszerzonej matematyki lub języka polskiego. Popularnym przedmiotem rozszerzonym była również biologia.

Kiedy wyniki i poprawki?


Prace maturzystów będą sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca 2019 roku. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Jeśli ktoś nie zda matury w pierwszym terminie, Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła też terminy sesji poprawkowej. Jej część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00, natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) zaplanowana jesy w dniach 20–21 sierpnia 2019 roku. Wyniki sesji poprawkowej mają być znane 11 września. 


oprac. i fot. ilustracyjne Elżbieta Węgrzyn