Niniejszy ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania.Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Zgodnie z rankingiem, średnie wydatki na usługi komunalne w Polsce wynoszą 2764,06 zł rocznie, a różnica rocznych kosztów pomiędzy najtańszym a najdroższym miastem wynosi prawie 2 600 zł. Zgodnie z zestawieniem najtaniej jest w województwie łódzkim, a najdrożej w województwie śląskim. Widoczny jest również podział Polski na droższy zachód i tańszy wschód. 

Liderem rankingu zostały Kozienice (wydatki na analizowane usługi komunalne wyniosły 1 310,41 zł), zaś ostatnie miejsce przypadło Tarnowskim Górom (wydatki na usługi komunalne wyniosły tam3 909,42 zł).

Świdnica z rocznymi wydatkami przeciętnej rodziny 2 788,67 zł na usługi komunalne zajęła 184. miejsce na 339 miast powiatowych prezentowanych w tym zestawieniu.

Sąsiednie powiaty:

5. Jawor 1 655,94 zł
59. Środa Śląska 2 317,58 zł
204. Dzierżoniów - 2 859,01 zł
331. Wałbrzych - 3 645,00 zł

Ranking nie zawiera wszystkich szczegółowych danych pośrednich, które wpływają na wysoki, bądź niski łączny koszt usług komunalnych. Jednak twórcy rankingu wykonując porównania poszczególnych opłat we wszystkich miastach powiatowych dostrzegli, że jedynie 23 miasta w kraju, w tym Wałbrzych i Świdnica, przyjęły maksymalne ustawowe stawki za pierwszą godzinę postoju samochodu w strefie płatnego parkowania. Przypominamy, że zgodnie z przepisami nie może przekroczyć 3 zł.