Yagi Poland Factory Sp. z o.o. firma z branży motoryzacyjnej działająca na rynku polskim od ponad 10 lat oferuje pracę na stanowisku:


OPERATOR MASZYN

MIEJSCE PRACY: Yagi Poland Factory sp . z o.o. ul. Fabryczna 3 Żarów

WYMAGANIA: dyspozycyjność (praca w systemie trzyzmianowym), gotowość podjęcia pracy od zaraz.

Kandydatom nie posiadającym kwalifikacji zawodowych zapewniamy przyuczenie do wykonywania zawodu.

OFERUJEMY: możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktury firmy, pakiet szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, pakiet świadczeń socjalnych, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres : sowinska@ypf.pl 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietni 2016 R. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko operator maszyn prowadzonej przez YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O. UL. FABRYCZNA 3 58-130 Żarów"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (dalej "RODO") informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O. UL. FABRYCZNA 3 58-130 ŻARÓW

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeby aktualnej rekrutacji - podstawa przetwarzania to Pani/Pana zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji i po zakończeniu rekrutacji dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały;

  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu przeprowadzenia rekrutacji, jednakże w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji z udziałem Pani/Pana osoby;

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.