Zarząd Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Stowarzyszenia.


Stanowisko pracy: Księgowa - kadrowa w biurze LGD.

Wymiar czasu pracy: Niepełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów: Wykształcenie – minimum średnie lub wyższe.

Doświadczenie – co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku księgowa-kadrowa. Doświadczenie w obsłudze elektronicznych programów księgowych i kadrowych, umiejętność posługiwania się elektronicznym podpisem.

Wymagania formalne, umiejętności: 1. znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Exel), 2. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu”, 3. znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD. Wymagania dodatkowe: 1. prawo jazdy kat. B, 2. kultura osobista, 3. dobra znajomość obszaru gmin - członków LGD, 4. umiejętność pracy w zespole, 5. dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, odporność na stres, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, 6. doświadczenie w pracy z ngo – pełnione funkcje.

Więcej szczegółów: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/