Program Rodzina 500 plus, zakłada pomoc finansową rodzinom, w których jedno z rodziców pracuje za granicą. Świadczenia będzie można pobierać w dwóch państwach. Należy jednak zdecydować się, w którym kraju pobierane będzie całe świadczenie, a w którym ma być wypłacany jedynie dodatek dyferencyjny.